Måste kopiera denna text! Tycker att det är en sån himmla bra sammanfattad och bra beskrivning på borderline. Känns inte lika rörigt, utan allt faller lixom på plats när man läser det.
 
Borderline personlighetsstörning:
 
Borderline personlighetsstörning innebär svårigheter att hantera känslor, turbulenta mellanmänskliga relationer och ett extremt svart-vitt tänkande. Personen har ofta svår separationsångest, och är omväxlande klängig och avståndsskapande i viktiga relationer. Människor kan idealiseras omväxlande med att de nedvärderas. Personen är ofta impulsiv, till exempel slösaktig med pengar, kaotisk eller vårdslös i trafiken. Vissa personer skadar sig själva, begår självmordshandlingar, eller har svårt att kontrollera sin aggressivitet. Det finns en osäkerhet i självbild och identitet. Personen känner ofta en tomhetskänsla, och kan ibland bli misstänksam mot andra eller få overklighetskänslor. Störningen kallas också för emotionellt instabil personlighetsstörning